Väntsalen på Åstorps station öppnar upp igen

den 1 mars

Här ska väntsalen i Åstorps stationshus öppna igen.

Från och med 1 mars öppnar väntsalen på stationshuset i Åstorp upp för allmänheten.

På stationshuset i Åstorp har det tidigare funnits en väntsal i den del av huset som vetter mot busstorget. De senaste åren har utrymmet använts som kontorslokal för kommunens tjänstemän. Från och med den 1 mars blir lokalen återigen en väntsal för resande med kollektivtrafiken.

Den 1 mars öppnar väntsalen på Åstorps station upp för allmänheten på nytt. Väntsalen kommer att kunna användas från tidig morgon till kväll. Öppettider för väntsalen publiceras närmare öppningsdatum.

I väntsalen kommer det att finnas sittplatser samt toaletter avsedda för de som reser med kollektivtrafiken från och till Åstorps station. I dagsläget är det inte planerat för någon försäljning eller bemanning i väntsalen. Städning kommer att ske dagligen och väktare kommer att ansvara för låsning av lokalen kvällstid.

Under de senaste månaderna har väntsalen förberetts genom att man bland annat bytt ut porslinet på toaletten, tagit bort textilmattan på golvet, fixat en ny låsanordning och tagit bort en kylanläggning. Inom kort ska bänkar ställas in och skyltar sättas upp. Väntsalen planerar att öppna upp för allmänheten igen den 1 mars.

Förslaget om att öppna upp väntsalen på nytt lades av Roger Nielsen (M) i november 2022 och är en del i kommunens trygghetsarbete. Beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2022 att ge kommunchef Jonas Jönsson i uppdrag att öppna väntsalen och genomföra de lokalförändringar som ansågs nödvändiga för att göra det möjligt.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-02-14

Kontakt