Aktivt föräldraskap i Åstorps kommun!

En pappa och dotter som leker med varandra.

En pappa och dotter som leker med varandra.

Den 28 februari startar öppenvården en kurs i aktivt föräldraskap. Kursen hjälper dig som förälder att bland annat förhindra att konflikter uppstår och hur du som förälder hanterar en konflikt men även hur du stärker relationen och samhörigheten i familjen.

Aktivt föräldraskap riktar sig till dig som är förälder, bonusförälder eller till dig som har familjehem eller i annan form lever med barn i åldern 5 till 12.

Det är en kurs för dig som vill bygga en starkare relation till ditt barn samtidigt som du växer som människa och förälder. Kursen kommer ge dig hjälpmedel över hur du bland annat är en bra förälder, hur du skapar en trygg relation till ditt barn, och hur du ska hantera ditt barn.

Sunda relationer börjar alltid med ömsesidig respekt och självkänsla hos både barn och vuxen. Målet med kursen är ett ”barn” som väljer att samarbeta, snarare än bara ”lyda order”.

Kursens upplägg

Kursens upplägg är varannan tisdag kl 17:00-20:00, 28 februari, 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april och 9 maj.

Vill du delta i vår kurs så anmäl dig till: oppenvarden@astorp

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-02-20

Kontakt