Åstorps kommuns 8:or ger sig ut på prao i kommunens verksamheter från och med vecka 11

Karolina af Kleen, skol- och arbetslivsutvecklare i Åstorps kommun

Karolina af Kleen, skol- och arbetslivsutvecklare på Bildningsförvaltningen Åstorps kommun.

Syftet med Prao (praktisk arbetslivsorientering) är att eleverna ska få en bred kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. I år har Åstorps kommun lyckats möjliggöra för prao i alla kommunens verksamheter – något som är relativt unikt.

Prao är en del i den värdeskapande undervisningen där eleverna bland annat får stärkt motivation, ökat självförtroende samt möjlighet att interagera med omvärlden.

Prao är värdefullt för samverkan mellan skola och arbetsliv, och bidrar med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao får eleverna erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. Eleverna ges möjlighet att se koppling mellan skolan och arbetsliv för att på så sätt uppleva hur teoretiska kunskaper omsätts till praktiskt arbete.

Karolina af Kleen är skol- och arbetslivsutvecklare i Åstorps kommun och har varit aktiv i arbetet och samordningen kring årets praoperioder.

– Årets prao är förlagd under två perioder, under den första kommer samtliga elever att ha en praoplats inom kommunal verksamhet. Kommunen är fantastisk på att ta emot alla våra elever i våra olika kommunala verksamheter vilket är jättekul. Det är nog inte helt vanligt att man redan i årskurs 8 får testa på att arbeta inom räddningstjänsten eller på myndighetssidan tillsammans med socialsekreterare, med vissa restriktioner såklart säger Karolina af Kleen och fortsätter:

– Det känns så roligt att verksamheterna tar emot dessa elever med öppna armar för att ungdomarna ska få en inblick i vad kommunen gör för dem, för invånarna, och för att de ska få lära sig nya färdigheter och få samla på sig arbetslivserfarenhet.

Utöver praoplatser inom kommunal verksamhet har kommunen också samverkat med den privata sektorn, så även där kommer kommunens elever att erbjudas praoplatser, men först under den andra praoperioden.

– Genom att ha prao inom både kommunal och privat verksamhet får eleverna möjlighet att ta del av hur olika verksamheter styrs och organiseras vilket kan bidra till en ännu mer breddad syn av arbetslivet, säger Karolina.

Praoperioder

I Åstorp har vi valt att dela upp praoperioden på två veckor under vårterminen i årskurs 8.

Period 1

Vecka 11, 12 och 13

Här väljer alla elever en praoplats i en kommunal verksamhet.

Period 2

Vecka 19, 21 och 22

Här uppmuntras eleverna att på egen hand anordna praoplats, alternativt välja en praoplats som finns i vårt gemensamma praoverktyg ”samverka” som du hittar nedan:

Så är praoperioderna fördelade mellan skolorna

Elever på Hyllinge skola har prao vecka 11 och vecka 19.

Elever på Björnekullaskolan har prao vecka 12, vecka 13, vecka 21 och vecka 22.

Du som vårdnadshavare kommer att få information om var ditt barn har prao samt praktisk information i god tid inför praoperioden. Tveka inte höra av er om ni har frågor och funderingar.

Vi ser fram mot en härlig praoperiod där eleverna får prova sina kunskaper, relatera till sig själva, agera utefter intresse och orientera sig på arbetsmarknaden!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-03-02

Kontakt