Idag är det Världsvattendagen – så bidrar Åstorps kommun

Bild på sjö med texten "Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har"

Idag den 22 mars är det världsvattendagen. Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. I Åstorps kommun har vi under de senaste månaderna arbetat med att kranmärka kommunens verksamheter – en process som fortfarande pågår.

Världsvattendagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har uppmärksammats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.

Åstorps kommun arbetar för kranmärkning

Under årets tema ”Påskynda omställningen” ligger fokus på att uppmana alla till att agera i största möjliga mån utifrån sin förmåga för att lösa vatten-och sanitetskrisen. I Åstorps kommun har vi samarbetat med NSVA under vintern och våren för att undersöka möjligheten att kranmärka alla kommunens verksamheter. En kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning som innebär att en verksamhet undviker att använda förpackat vatten. I dagsläget är det enbart Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun som är kranmärkta.

Varför kranmärkning?

Kranvatten är mycket bättre än förpackat vatten. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt. Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Varför har detta inte gjorts tidigare?

I Åstorps kommun finns det ett fåtal verksamheter som använder förpackat vatten, bland annat räddningstjänsten och hemvården. De flesta verksamheter använder sig enbart av kranvatten men har inte ansökt om certifieringen ”kranmärkt” innan. Eftersom vissa verksamheter haft ett behov av förpackat vatten har alternativa lösningar behövt undersökas innan beslut kunnat fattas för hela organisationen.

I dag den 22 mars, på självaste Världsvattendagen, ska kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) diskutera frågan och om möjligt fatta ett beslut om att kranmärka alla verksamheter i Åstorps kommun.

Att kranmärka verksamheterna avser användningen av förpackat vatten vid sammanställningar/sammankomster och andra evenemang där det är möjligt att minska eller helt undvika förpackat vatten. De instanser som är beroende av flaskvatten i sin verksamhet (såsom exempelvis räddningstjänsten) kommer fortfarande att ges möjlighet till flaskvatten där inga bättre alternativ finns. Mer om kranmärkning finns att läsa på Kranmärkts hemsida:

Det är bara vatten – det allra viktigaste vi har

Alla använder vi vatten, och alla påverkas vi av dess tillgång och kvalitet. Miljarder människor och otaliga skolor, företag, vårdcentraler, gårdar och fabriker har inte den säkra tillgång till vatten och sanitet de behöver. Små förändringar i vardagen samt stora initiativ behövs från samhällets alla kanter om vi ska ha en chans att få behålla vårt rena vatten. NSVA har många bra tips på hur du kan hjälpa till att spara vatten:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-28

Kontakt