Åstorps kommun satsar på barn i missbruksmiljö

Bild på en flicka som är ledsen.

Åstorps kommun satsar på barn i missbruksmiljö genom att implementera det förebyggande stödprogrammet Childrens Program. Childrens Program är en frivillig insats och ett förebyggande stödprogram för barn från 7 till 12 år med missbruk i familjen.

Alldeles för många barn till missbrukande föräldrar löper risk att utveckla ett eget missbruk. Childrens Program är ett beprövat förebyggande stödprogram som genom kunskaper, kommunikation och kärlek bidrar till att minska den risken, och som även kan stärka förälderns motivation att besegra sin egen beroendeproblematik samt minska risken för återfall.

Programmet lägger fokus på barnens behov och är ett förebyggande komplement till din egen missbruksbehandling. Childrens Program ger barnen kunskap om missbruk som sjukdom, tar bort skuldkänslor, ger familjen ny ömsesidig förståelse och en förbättrad relation med verktyg för framtiden samt får du själv som förälder stöd i din föräldraroll.

Childrens Program omfattar fyra hela dagar av stödarbete. De två första dagarna deltar endast barnen i gruppen tillsammans med oss ledare som är certifierade och utbildade i programmet, de två sista dagarna deltar även föräldrarna i programmet.

Innehållet och upplägget i Childrens Program har flera syften och fördelar:

  • Ge barnen kunskaper om beroendesjukdomen och insikter om att det inte är deras fel.
  • Ge föräldern insikter om hur missbruket påverkat barnet, vilket ger kraft till det egna tillfrisknandet.
  • Förebygga att barn i familjer med missbruk utvecklar eget missbruk senare i livet.
  • Minska skuld och skam som barn i familjer med missbruk ofta bär med sig som belastning genom livet.
  • Förbättra den missbrukande förälderns relation till barnet som nära anhörig, och även med övriga familjen.
  • Ge möjlighet att bearbeta känslor under längre sammanhållen tid.

Programinnehåll:

Dag 1: Beroende

Barnen får genom olika övningar och lekar, kunskaper om beroendesjukdomen.

Dag 2: Känslor

Barnen får lära sig vad känslor är, att alla känslor är okej och hur man kan hantera sina känslor på ett bättre sätt.

Dag 3: Kommunikation, verktyg och trygghet

Under dagen får barn och föräldrar nya verktyg för att själva kunna må bra. Bland annat betonas vikten av trygga människor, trygga platser och att det är okej att be om hjälp.

Dag 4: Förståelse och förnyad relation

Barnen och föräldrarna får visa varandra uppskattning, hitta nya sätt att kommunicera för att både situationen och relationen ska bli bättre.

Förutom rent stödarbete innehåller programmet också en hel del lek och skoj.

Citat från barn och förälder som gått programmet:

"Nu vet jag att jag inte kan hjälpa min mamma, det får hon göra själv” – Flicka 7 år

”Jag och pappa kom mycket närmre varandra efter Childrens Program. Jag grät faktiskt när vi skulle åka hem från Childrens för jag ville inte det eftersom jag fått nya kompisar som också levt med en pappa eller en mamma som missbrukat. Man ska egentligen inte gå Childrens Program eftersom man inte vill ha en förälder eller någon i familjen som missbrukar men eftersom jag har en pappa som missbrukat är jag glad att jag fick komma hit” – Flicka 10 år.

”Programmet har gett mig bättre förståelse för vad mina barn känner och hur de har påverkats av mitt missbruk. De har fått kunskap om beroendet och fått en öppnare kontakt med mig” – Pappa

Till dig som förälder:

Om du har bestämt dig för att ta hjälp för ditt missbruk eller beroende och inte redan har gått en behandling kan du ansöka om egenvård via Åstorps öppenvård. Om du däremot är i slutskedet av din primärvårdsbehandling eller är i eftervård och har en rak nykterhet i minst 30 dagar kan du och ditt barn ansöka direkt om att gå Childrens Program.

Du kan ansöka via öppenvården på telefonnummer: 0734–254034 samt via öppenvårdens mejl: oppenvarden@astorp.se

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-03-23

Kontakt