Åstorps kommun har utrett en lex Sarah inom särskilt boende

Vinröd bakgrund med Åstorps kommunvapen.

Åstorp kommun har anmält en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Det uppmärksammas på sjukhus att en omsorgstagare som bor på särskilt boende för äldre har eftersatt munhälsa och nedre hygien. Kommunens första bedömning är att det är ett troligt missförhållande och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i början av februari. Utredningen är nu slutförd och bedömningen om missförhållande kvarstår.

Åtgärder

Verksamheten har infört en daglig uppföljning av stöd med munvård och stöd med nedre hygien. Medarbetare i verksamheten har både läst och tagit del av utbildning kring munhälsa och intimhygien. En större utbildningsinsats är planerad och kommer vara klar till september månad avseende dokumentation i journal, demens, munvård och intimhygien. Nya rutiner för rapportering mellan pass och anmälningsskyldighet enligt lex Sarah är införda.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-03-29

Kontakt