Åstorps kommun anmäler till IVO enligt Lex Sarah

Åstorps loggan

Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen börjar ge resultat. En del i förbättringsresan är att personal inom vård och omsorg rapporterar när de uppfattar att omsorgstagare riskerar att utsättas för eller utsätts för missförhållande.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården. I skiftet mellan nattpersonal och dagpersonal har omsorgstagaren inte fått hjälp inom avsedd tidsram.

Åtgärd

Anmälan är gjord till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utredningen ska vara klar och inskickad till IVO inom två månader.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-03-31

Kontakt