Nyhetsbrev till anhöriga och närstående till de boende på Vidåsen ska främja dialog och öka informationsflödet

Vidåsens äldreboende.

På Vidåsens äldreboende har de börjat skicka nyhetsbrev till anhöriga och närstående för att hålla dem informerade om vad som händer i verksamheten.

Hur kan vi bäst nå de som är anhöriga/närstående till de boende på Vidåsen? Den frågan ställde sig Fanny Handreck, enhetschef på Vidåsen i Åstorp tidigare i år. Idén? Genom nyhetsbrev!

Vidåsens äldreboende i Åstorp har från och med i år börjat skicka ut nyhetsbrev till anhöriga och närstående, där de kan läsa om vad som är på gång i verksamheten.

Idén väcktes av enhetschef Fanny Handreck som funderade på hur hon bäst kunde nå ut till så många som möjligt med information. Inte minst uppstod behovet då det planeras för ett anhörigforum för närstående och anhöriga till de som bor på Vidåsen där de får tillfälle att träffas och på så sätt bli mer inkluderade i verksamheten.

– Jag såg att det var rätt få mejladresser listade under anhörigas uppgifter, därför försöker vi samla in fler så att vi kan nå ut till så många som möjligt. Planen är att fler och fler mejladresser kommer droppa in eftersom, och det är omsorgstagarens kontaktman som ansvarar för att inhämta dessa uppgifter från anhöriga, och informera muntligt till dem som inte har mejl, säger Fanny Handreck och fortsätter:

– Eftersom inte alla har uppgivit en mejladress behöver vi ändå informera per telefon gällande inbjudningar som exempelvis ett anhörigforum, säger Fanny.

Nyhetsbrevet ska främja kortare kommunikationsvägar och ett bättre informationsflöde

Nyhetsbrevet kommer skickas ut ungefär en gång i kvartalet. Förhoppningen är att anhöriga och närstående genom det ska kunna ta del av information, men också mer direkt, till exempel i vändande mejl, kunna komma med synpunkter och input direkt till verksamheten på ett smidigt sätt.

– Efter det senaste nyhetsbrevet som gick ut fick jag respons från en anhörig som tackade för brevet och som dessutom kom med tips på aktiviteter som skulle kunna uppskattas av de boende, vilket såklart var jättekul. Jag tror att det här kan vara ett bra sätt framåt att göra kommunikationen mellan oss på Vidåsen och de anhöriga och närstående mer effektiv, avslutar Fanny.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-04-18

Kontakt