Åstorps kommun satsar på ett föräldraskapsstödprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter

En papa som håller sin dotter i handen.

Med start i maj kommer Öppenvården i Åstorps kommun kunna erbjuda föräldrar stödinsatser i form av Parenting Young Children (PYC) som är ett föräldraskapsstödprogram. Programmets syfte är att erbjuda föräldrar med kognitiva svårigheter ett anpassat föräldraskapsstöd som komplement till den ordinarie familjebehandlingen.

Att vara förälder kan vara både underbart och utmanande och alla föräldrar kan vara hjälpta av att lära sig mer. Parenting Young Children (PYC) är ett stödprogram som hjälper dig som förälder att utveckla din föräldraförmåga genom ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd. Syftet med programmet är att stärka samspelet mellan dig och ditt barn.

Programmet lämpar sig för gravida, föräldrar med både små och äldre barn. Programmet är utformat att passa föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, men även föräldrar med ADHD eller autism. Det är inget krav att ha en diagnos för att kunna ta del av PYC utan det är till för alla som vill ha ett anpassat bemötande där vanliga föräldrautbildningar inte motsvarar behoven. PYC är familjecentrerad och utgår från familjens egna mål och förälderns lärandebehov

Vad lär man sig i PYC?

I programmet finns flera olika delar, allt handlar om hur man tar hand om ett barn. En del av handlar om vad barn behöver och vad du som förälder kan göra för ditt barn.I denna del ingår exempelvis hur du kan göra ditt hem mer säkert så att ditt barn inte gör sig illa.

En annan del handlar om relationen mellan föräldrar och barn. Barn behöver stöd och uppmuntran från sina föräldrar för att lära sig nya saker och utvecklas. Här ingår att du får lära dig mer om hur du kan vara med ditt barn för att det ska fungera bättre hemma.

Mer information finns att läsa på nedanstående länk:

Kontakt

För ytterligare frågor vänligen kontakta Öppenvården i Åstorp.

oppenvarden@astorp.se

042-644 20

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-04-25

Kontakt