Åstorps kommun i topp 10 i service och myndighetsutövning bland Sveriges kommuner

Kundtjänstmedarbetare sitter och arbetar vid sina datorer.

I årets insiktsmätning där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning placerar sig Åstorps kommun på plats 10. – Det är jättekul och ett kvitto på att vi gör mycket rätt. Vi är såklart väldigt glada över årets resultat, säger kommunchef Jonas Jönsson.

Resultatet från 2022 års mätning visar att företagarna är fortsatt nöjda med den service de får av kommunen. Åstorp placerar sig på en tionde plats bland alla deltagande kommuner i Sverige vad gäller total NKI (Nöjd Kund Index).

Den årliga mätningen Insikt som SKR utför är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sju områden undersöks, i Åstorps fall redovisas resultat för fyra områden då de övriga tre har för få ärenden för att vara tillförlitligt mätbara.

Total NKI för Åstorps kommun 2022 resulterade i 84, ett väldigt bra resultat sett till det genomsnittliga resultatet för Sveriges kommuner som ligger på 75.

– Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med service och bemötande och att vara en attraktiv kommun för företag att etablera sig, verka och växa i, så det är jätteroligt att det avspeglas i resultatet av årets mätning från SKR, säger Jonas Jönsson, kommunchef i Åstorps kommun.

Speciellt starka är Åstorp när det gäller brandskydd och bygglov

Åstorp utmärker sig speciellt vad gäller bygglov med ett NKI på 80 jämfört med Sverigesnittet på 67. Även brandskydd rankar högt med ett NKI på 91 jämfört med Sverigesnittet på 81 vilket innebär att Åstorps kommun hamnar på åttonde plats vad gäller brandskydd i hela Sverige. I kategorin Livsmedel får Åstorp ett NKI på 89 (genomsnitt i Sverige är 79). Miljö- och hälsoskydd har ett NKI på 76 vilket även det är högre än genomsnittet på 72.

– I samtliga mätbara kategorier för Åstorps kommun ligger vi över det genomsnittliga resultatet för Sveriges deltagande kommuner vad gäller Nöjd Kund Index, något vi är väldigt glada över. Vi vill tacka alla lokala företagare som tagit sig tid att besvara undersökningen, det är ett viktigt verktyg för oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla näringslivet i Åstorps kommun och hur vi arbetar med service och bemötande, säger Susann Cardell, näringslivsstrateg i Åstorps kommun och fortsätter:

– Resultatet visar att vi gör mycket bra i kommunen och att vi har många nöjda företagare, samtidigt som den ger oss en fingervisning om vilka områden företagen anser att vi kan stärka oss ytterligare inom, säger Susann.

Om SKR:s undersökning Insikt

Insiktsundersökningen är ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med att förbättra servicen och skapa ett bättre företagsklimat. Undersökningen innebär att företag, som nyligen har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen, får svara på ett antal frågor om hur de upplevde hanteringen av sitt ärende. I undersökningen ställs frågor avseende sju serviceområden - brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-04-26

Kontakt