Temadag om nätmobbning och internetsäkerhet på Nyvångs skola

Eleven Alicis som går i klass 3 hållrt upp sin affisch

Alicia i klass 3 med sin poster på temat civilkurage.

Den 18 april hade Nyvångs skola en temadag kring nätmobbning och säkerhet på nätet. Där diskuterades olika scenarion och teman under en halvdag för årskurs F-2 och 3–6 blandat med workshops.

Kompisrådet och IKT-rådet på Nyvångs skola såg ett behov av att arbeta med hur vi är mot varandra på internet. Utifrån detta planerades en temadag in som ägde rum den 18 april. Eleverna delades upp i grupper utifrån ålder där F-2 var en och 3–6 en annan. För de yngre barnen låg fokus mest på förebyggande arbete såsom samtal, informationsfilmer och några praktiska övningar. De äldre barnen fokuserade både på förebyggande och åtgärdande arbete.

–Vi såg att man kanske har olika behov med internet och sociala medier beroende på hur gammal man är. Med de yngre barnen valde vi att fokusera mer på exempelvis spel online, som hur de pratar med varandra när de spelar online, samt vikten av att vara försiktig på nätet. Jag tror att det är viktigt att ta upp dessa ämnen i tidig ålder med tanke på det klimat som råder på sociala medier idag och för att arbeta förebyggande, säger Sara Westerberg, speciallärare i matematik på Nyvångs skola.

Fokus på internätsäkerhet och förebyggandeåtgärder för de yngsta barnen

F-2 fick titta på filmen ”Trygg på nätet” från Rädda Barnen som bland annat visade att de personer de spelar med online kanske inte alltid är den som den utgett sig för att vara. Exempelvis kan ”Pelle” 10 år vara någon helt annan som sitter bakom skärmen. Att prata med en vuxen så fort något känns konstigt eller obehagligt, även om de kanske lovat personen på nätet att inte göra det lyftes också.

–Vi har pratat mycket om vikten av att våga berätta för en vuxen om något känns konstigt på nätet och att det alltid bättre är att bryta det man har lovat än att bryta än lag, som de som inte uppför sig online faktiskt gör. Fokuset under förmiddagen har handlat både om beteende och säkerhet online, säger Sara.

Barnen i årskurs F-2 fick också göra sin egen ”tipsskärm” efter att de tillsammans med lärarna gått i genom ”Trygg på nätets” internettips. De fick då klippa ut och klistra på de tips de själva tyckte var bra och ville ha på sin egen tipsskärm, sedan fick de välja emojis som de tyckte om och ville ha på tipsskärmen.

tipsskärmar som elever på Nyvångs skola gjort

–Vi pratar jättemycket om hur vi är mot varandra på raster och i skolan, men vi kände att det var viktigt att vi även pratar om hur vi är mot varandra på nätet och att det är samma lagar och regler som gäller där, säger Sara och fortsätter:

–Förhoppningen är att denna temadag resulterar i att barnen vågar prata med någon när något känns obehagligt eller konstigt, att de vågar berätta för vuxna. Gärna också att det leder till att de vuxna engagerar sig mer i vad barnen gör på nätet. En stor bonus vore alltså att även den vuxna får sig en extra tankeställare och lite mer koll på vad sitt barn gör på nätet.

Internetmobbning och åtgärdande beteende fokus för årskurs 3-6

För de lite äldre barnen i årskurs 3–6 diskuterades också trygghet på nätet, men mer fokus lades på internetmobbning och åtgärdande arbete, exempelvis vad man får och inte får göra på nätet och hur man ska agera när man ser att någon blir dåligt behandlad online.

–Elever som kanske tidigare haft hemmet som en frizon har inte det på samma sätt i dag i och med sociala medier och internet, nu kan mobbningen ske när och var som helst på ett helt annat sätt, säger Sara Westerberg.

Emil Mattsson är lärare på Nyvångs skola och har under temadagen arbetat med en av de äldre 3-6 grupperna.

–Vi har pratat mycket om sociala medier, exempelvis vilka plattformar de använder ofta och vad som är positivt och negativt med sociala medier. Handuppräckningen när det gällde negativa saker med sociala medier var betydligt större än när de skulle säga positiva saker om sociala medier, vilket var intressant, säger Emil och fortsätter:

– Vi har även pratat om näthat och nätmobbning och om de själva varit med om det, exempel på vad som hänt samt hur det kan te sig på olika sätt. Några exempel på nätmobbning som togs upp var utfrysning, som att inte bli medbjuden i grupper på sociala medier, samt att folk kan skriva och säga elaka saker och en hel del annat.

Diskussion kring civilkurage online

Lite senare under förmiddagen pratades det om civilkurage i 3-6 grupperna. Emil inledde med att fråga om eleverna visste vad civilkurage innebar, men det var ett nytt ord för många. Efter att eleverna fått lära sig vad civilkurage innebär fick de möjlighet att berätta om exempel på hur man kan visa civilkurage online och om de sett någon annan göra det på sociala medier och i så fall på vilket sätt. Eleverna fick sedan rita egna posters på temat civilkurage.

poster
Iosef och Theo från Nyvångs skola

Ett annat viktigt ämne som diskuterades var spridandet av känsligt innehåll, som exempelvis nakenbilder. Det viktigaste budskapet till eleverna här var att aldrig skicka eller dela material av sådan karaktär, och att det faktiskt är olagligt att dela sådant material och att det alltid ska anmälas om det upptäcks, både till polisen och till den sociala plattformen där det ägt rum. Eleverna fick ta del av tips från polisen och deras kampanj “Delbart”, detta kan du läsa mer om på polisens hemsida:

– Vi pratade mycket om vikten av att berätta för en vuxen och att anmäla till polisen om något sådant upptäcks, vilket jag hoppas att eleverna tog till sig, berättar Emil.

Emil, lärare på Nyvångs skola förklarar vad som är olagligt på sociala medier.

Ingen får sprida bilder på dig mot din vilja, ingen får hota att skada dig, sprida falska rykten om dig, ingen får skicka oanständiga saker av sexuell karaktär till dig. Om något sådant händer, vad ska man göra då?”

Detta var något som eleverna i årskurs 3-6 fick diskutera tillsammans.

Emil Mattsson lärare Nyvångs skola och en poerpoint med vad som inte är ok på nätet

“Säg alltid nej, blocka och sluta direkt om någon säger något olämpligt eller ber dig göra något du är obekväm med och berätta för en vuxen vad som hänt” var ett annat viktigt budskap till eleverna.

Stå emot grupptryck och inte följa taskiga onlinetrender

Under den senaste tiden har en trend florerat i sociala medier, speciellt på TikTok. En trend som kallas “Garga snipe” och syftar till den fiktiva figuren Gargamel som anses ful. Trenden går ut på att smygfota eller filma personer man tycker är “fula” och lägga upp på sociala medier. Alla eleverna i årskurs 3-6 kände till denna trend och därför diskuterades den också under förmiddagen.

– Ofta är det äldre som utsetts för denna trend och vi pratade om hur skadligt och taskigt det är och om vikten att inte delta i sådana typer av aktiviteter och att stå emot grupptryck, säger Emil.

Viktigt att även som vuxen involvera sig i sitt barns onlinevärld

På frågan om hur de arbetar med dessa typer av frågor gentemot föräldrarna berättar Emil att de har haft ett antal föreläsningar i ämnet tidigare, men att de självklart har en önskan om att vårdnadshavarna verkligen försöker sätta sig in i deras barns världar online och pratar om det hemma också.

– Vi har som sagt pratat med eleverna om att det är viktigt att berätta för vuxna om nätmobbning eller annan typ av obehaglig aktivitet sker online, men vi har även pratat om språkbruk, till exempel i relation till spel online som ofta har ett ganska tufft språk, och jag ställde därför frågan till eleverna om det skulle använda samma språk som de gör online hemma när de spelar spel med sina föräldrar. Jag hoppas att det kan ge i alla fall någon en liten tankeställare, avslutar Emil.

Trygg på nätet

Se Rädda Barnens film "trygg på nätet" nedan:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-04-28

Kontakt