Arbetet med SKAL i Åstorp rullar vidare

Elev med 

I Åstorp fortsätter arbetet aktivt med SKAL (skola – arbetsliv) för att öka elevernas valkompetens. SKAL är en satsning som Åstorps kommun gör för att ge alla elever en likvärdig grund att stå på med fokus på ett brett studie- och yrkesvägledningsperspektiv.

Karriärvägledningsgruppen i Åstorps kommun har tagit fram en plan och en unik lektionsplanering för respektive skola och medverkande företag i årskurs 2 och 5.

Kvidinge skola på besök hos Skandia fastigheter

Efter påsklovet har Kvidinge skola, både årskurs 2 och årskurs 5 genomfört arbetsplatsbesök på Skandia fastigheter. Syftet och målet med arbetsplatsbesöken är att eleverna ska kunna få se kopplingar till de ämnen de har i skolan samtidigt som de får uppleva var elevens förmågor och styrkor kan komma till sin rätt. Dessutom ska det bidra till ett bredare yrkesperspektiv genom de yrkeskategorier som finns representerade på det aktuella företaget. Båda årskurserna fick ett värdeskapande uppdrag med sig tillbaka till skolan och undervisningen efter företagsbesöket.

Haganässkolans femteklassare fick hälsa på Lydinge Resort

Lydinge Resort tog emot Haganässkolans årskurs 5 på ett arbetsplatsbesök ute hos dem i Hyllinge. Eleverna hade före besöket fått en presentation om Lydinge Resort för att vara förberedda på att under en förmiddag få prova på olika yrken som finns på Lydinge Resort och ställa frågor kring dessa.

Dukning på Lydinge Resort

Eleverna i årskurs 5 på Haganässkolan fick bland annat öva på restaurangdukning på Lydinge Resort.

Innan eleverna åkte hem fick de precis som eleverna på Kvidinge skola med sig ett värdeskapande uppdrag hem där Lydinge Resort bett eleverna komma med idéer och skisser på hur det kan se ut i Lydinges framtida bostadsområde.

Företagsbesök från Etab för årskurs 2 på Rågenskolan

Etab är ett annat företag som deltar i SKAL-arbetet och som besökt årskurs 2 på Rågenskolan. I yngre ålder ligger fokus och syfte på att väcka nyfikenhet och få kännedom om yrken och företag i sitt närområde. Klassrummet varvades med kooperativa övningar där eleverna fick gissa, diskutera och ställa frågor. Flera praktiska aktiviteter kopplat till företagets produkter genomfördes också. Rågenskolans elever fick också ett värdeskapande uppdrag som de nu ska hjälpa Etab med.

tejp på skolbänkar i smileyform

Etab hade tagit med sig olika typer av tejp som andraklassarna på Rågenskolan fick vara kreativa med på sina skolbänkar.

Fokus på att väcka nyfikenhet på industritekniska yrken när EMVE besöke Tingdalsskolan

EMVE Sweden AB är också ett SKAL-företag som är med i detta samarbete. Även EMWE har gjort ett uppskattat klassrumsbesök i årskurs 2 på Tingdal med fokus på att väcka nyfikenhet på industritekniska yrken och visa eleverna vilka möjligheter som finns inom deras företag. Eleverna fick bland annat känna och klämma på olika delar som finns i maskinerna och även prova skyddsutrustning som måste användas. Eleverna fick också ett värdeskapande uppdrag som EMVE behöver hjälp att utforma.

Under maj månad kommer även femteklassarna på Tingdal att starta sitt samarbete med EMVE genom ett arbetsplatsbesök.

Medarbetare från EMWE Sweden och en elev med skyddshjälp på huvudet

Medarbetare från EMWE Sweden hade med sig skyddsutrustning som eleverna i andra klass på Tingdalsskolan/Björnås fick prova på.

Om SKAL

Under SKAL-projektet har det alltså varit klassrumsbesök eller arbetsplatsbesök som hittills har varit uppskattat av både elever, lärare och företagsrepresentanter.

Förebilderna i denna satsning är Varbergs kommun som under flera år arbetat med att koppla skolan till omvärlden på ett systematiskt sätt. Vi ser fram emot ett fortsatt kunskapsutvecklande samarbete mellan skolan och omvärlden!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-03

Kontakt