Engagerat läsråd genererar nyfikenhet, glädje och gemenskap på Nyvångs skola

"Harry Potter" läser högt för barnen

Nyvångs skola har ett engagerat läsråd. Läsrådet består av två elever från varje klass (F-6), två lärare, biträdande rektor och skolbibliotekarien. Läsrådet har haft tre aktiviteter under våren med högläsning.

Eleverna i läsrådet tycker att det är roligt vill gärna vara delaktiga i att hitta på aktiviteter för eleverna. Skolan försöker därför involvera eleverna i inköp av böcker till bibliotek och klassrum så mycket som möjligt.

Läsrådet besöker ofta varandras klasser och läser för varandra och ger boktips. Vissa elever går även ner till förskolan och läser högt för barnen där. I höstas hade Nyvångs skola en temadag där eleverna i grupper gjorde sina egna bildböcker.

En flicka som läser på rasten.

En flicka som läser på rasten.

Aktiviteter som har varit inplanerade under våren

Den 23 april var det Världsbokdagen som uppmärksammades av Nyvångs skola den 24 april. Elever fick om de ville klä ut sig till sin favoritkaraktär från sin favoritbok. Under rasterna var det högläsning och även tipspromenad med frågor om den välkända boken "Handbok för superhjältar", skriven av Elias Våhlund och Agnes Vålhund och boken "Jakten på jakt", skriven av Martin Olzack.

Den 2 maj var det Harry Potter-dagen där elever och lärare kunde klä ut sig till sin favoritkaraktär från Harry Potter. Specialpedagogen Jill Camper erbjöd högläsning för alla elever som ville lyssna. Under rasten fanns det även en tipspromenad om Harry Potter.

Den sista aktiviteten var den 4 maj då var det dags för Star Wars-dagen, även denna dag kunde elever klä ut sig till sin favoritkaraktär från Star Wars. Under rasten erbjöds det även högläsning och tipspromenad om Star Wars.

— Vi tror att dessa tre dagar med fokus på böcker ha väckt nyfikenhet, glädje och att det även skapar en gemenskap på skolan, säger Jill Camper, Specialpedagog område väst.

Fyra flickor som går tipspromenad på rasten.

Fyra flickor som går tipspromenad på rasten.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-09

Kontakt