Nya temporära marknadsplatser i Åstorp ska bidra till ett mer levande centrum

Åstorps kommunhus i bakgrunden och ett gäng ungdomar i förgrunden

Den femte april fattade kommunstyrelsen i Åstorp beslut om att under maj till september månad erbjuda elva nya marknadsplatser i centrala Åstorp utöver de fem som finns idag. Bakgrunden till beslutet är bland annat att bidra till ett mer levande centrum med mer aktivitet och folk i rörelse.

Syftet är att bidra till ett mer levande centrum med mer aktivitet och folk i rörelse. Förslaget om att upplåta fler marknadsplatser längs Torggatan i Åstorp lades fram av Tekniska kontoret i slutet av februari i år. Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde togs beslut om nya taxor för marknadsplatserna och den femte april fattade kommunstyrelsen beslutet att erbjuda elva nya marknadsplatser fram till september.

– Åstorps centrum är en av kommunens viktigaste platser. Genom att koppla ihop människor och samhällsfunktioner på ett enkelt och smart sätt kan vi skapa möten och aktiviteter som blir betydelsefulla för våra invånare. Det är en viktig prioritering att göra centrala Åstorp mer levande och inbjudande, säger Jörgen Wallin, teknisk chef i Åstorps kommun.

– För att motverka problematiken med upplevd otrygghet i centrum behövs fler människor som rör sig i centrum. Där fyller de offentliga ytorna, bland annat Gamla torg och Torggatan, en viktig funktion då de skapar möjlighet till möten, rörelse och aktivitet. Därför anser vi det viktigt med konkreta insatser just på dessa ytor för att skapa ett livligare, trevligare och tryggare centrum, säger Peter Lindberg (SD).

Mer liv och rörelse i centrala Åstorp ska motverka upplevd otrygghet

Åstorps centrum har i dag likt många andra kommuner inte lika många affärer och kommersiella byggnader öppna för allmänheten som förut, mycket med anledning av ökningen av e-handel och stora köpcentrum. Om det inte finns något att göra eller se på dessa platser kommer de att stå tomma och ödsliga, något som kan skapa en känsla av otrygghet, menar kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg:

Hoppas på ett varierat utbud

– Vi vill gärna ha en bred variation av utbudet på torget. Förhoppningen är att fler kommer att söka sig till Åstorp nu, vi ser gärna att alltifrån food trucks till lokala odlare, hantverkare med flera vill hyra marknadsplats i centrum. Tekniska kontoret förbehåller sig dock rätten att välja försäljare för att se till att det blir något som kan locka många besökare, säger Jörgen Wallin, teknisk chef i Åstorps kommun.

Mer information hittar du på:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-09

Kontakt