Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation

1177

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det.

Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i patientjournalen. Vårdgivaren får alltså tillgång till relevanta uppgifter om patienten oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare patienten söker vård hos. Detta kallas för sammanhållen journalföring. Syftet är att vårdgivare enklare ska kunna se patientens vårdhistoria så att patienten snabbt kan få god och säker vård.

Åstorps kommun har sedan 2017 varit konsument i NPÖ, från och med 2023 kommer Åstorps kommun vara producent i NPÖ . Vilket innebär att genom sammanhållen journalföring och efter samtycke från patienten kan andra vårdgivare, till exempel vårdcentraler och sjukhus, läsa om den hälso- och sjukvård som vi i Åstorps kommun dokumenterar om patienten. Sammanhållen journalföring sker via Nationell Patient Översikt, NPÖ, som är ett slutet system som inte kan nås via en vanlig sökmotor på nätet.

Förutsättningarna för att en annan vårdgivare ska få läsa i din patientjournal är:

  • att du ger ditt medgivande, det vill säga samtycke
  • att det finns en pågående vårdrelation
  • att uppgifterna behövs för att ge dig god vård

Om patienten av någon anledning inte vill att vi i Åstorps kommun som vårdgivare ska kunna visa journaluppgifter för andra vårdgivare, kan patienten spärra journalen. Patienten avgör hur längre och kan när som helst ta bort spärren.

Åstorps kommun kommer förhoppningsvis att ansluta till NPÖ i slutet på maj månad.

Vanliga frågor om sammanhållen journalföring

Vem kan se mina uppgifter?

Säker identifierad legitimerad vårdpersonal som behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård kan ta del av de uppgifter som finns i den sammanhållna journalen. Den legitimerade vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård.

Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?

Säkert identifierad legitimerad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. De måste dels ha en patientrelation med dig och även ha ditt samtycke. I efterhand går det att spåra vem som läst via loggar. Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar och säkerställer därmed att regelverket följs.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring.

När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Vad händer om jag blir medvetslös i livshotande tillstånd?

Då kan den legitimerade vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter, dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare.

Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-11

Kontakt