Nu är trygghetsvandringen i Hyllinge genomförd

Trygghetsvandring i Hyllinge.

Trygghetsvandring i Hyllinge.

Den 10 maj genomförde kommunens kris- och säkerhetssamordnare en trygghetsvandring i Hyllinge. På plats fanns representanter från polisen, politiker, tekniska kontoret, miljökontoret, räddningstjänsten och invånare i Hyllinge.

De platser som trygghetsvandringen berörde var följande:

  • Hyllinge dammen
  • Hyllinge torget
  • Kastanjeparken
  • Folketshus
  • Hyllinge skola

Syftet med vandringen var att inventera några utvalda platser utifrån ett trygghetsperspektiv, för att upptäcka och/eller åtgärda de platser som upplevs som otrygga eller osäkra.

—Flera olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område, det kan exempelvis vara kommunala förvaltningar, fastighetsägare och boenden. Genom denna trygghetsvandring träffade olika parter varandra och skapade möjlighet för dialog kring vilka åtgärder som ska göras för att Hyllinge ska bli ännu tryggare, säger Michelle Svensson, Kris- och säkerhetssamordnare Åstorps kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg (SD) var också på plats och deltog i trygghetsvandringen.

—Det var ett trevligt och lärorikt initiativ som vi nu framöver vill göra till en återkommande aktivitet runt om i alla kommunens delar. Ett stort tack till alla som deltog i trygghetsvandringen i Hyllinge under onsdagen.

Nästa steg i detta arbete är att sammanställa alla synpunkter som kom fram under vandringen och gå se över vad som är möjligt att genomföra, vissa åtgärder kan vi är sådana som bedöms kunna genomföras inom en snar framtid medan andra är mer långsiktiga åtgärder. 

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-12

Kontakt