Över 40 besökare när dagliga verksamheten Gnistan bjöd in till öppet hus för att visa upp sitt förbättringsarbete med verksamheten

Ballonger och en skylt med bilder där det står Öppet hus Gnistan Daglig verksamhet enligt LSS

Dagliga verksamheten i Åstorp har tidigare tillhört arbetsmarknadsenheten men har sedan 1 januari tillhört Stöd och trygghet under socialförvaltningen. Syftet med förflyttningen var att framåt kunna erbjuda en modern funktionstödsverksamhet med en daglig verksamhet i form av sysselsättning och aktivitet som fokuserar på individuella behov.

Syftet med förflyttningen är även att säkerställa bra samverkansformer med boendeverksamheten och den tillåter utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett smidigare sätt än tidigare.

Daglig verksamhet styrs av LSS-lagen där det tydligt framgår att syftet är att skapa delaktighet, arbeta efter individuella behov, både vad gäller stöd till den enskilde samt i val av aktiviteter.

– Meningsfullhet är helt centralt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Under våren har ett stort arbete lagts på att förändra verksamheten efter detta, säger Jessica Samuelsson, enhetschef på daglig verksamhet Gnistan och korttidstillsynen Ekorren i Åstorp, och fortsätter:

– En stödpedagog med utbildning och lång erfarenhet av tydliggörande pedagogik anställdes, vilket är en helt nödvändig metod inom LSS verksamheten, säger Jessica.

Tillsammans med engagerad personal i verksamheten som har ett stort kunnande och fina relationer med brukarna, byggdes nya aktiviteter upp utifrån varje individ med tydliggörande pedagogik som en röd tråd. Därför ville verksamheten visa upp förändringsarbetet för alla intresserade.

– Syftet med öppet hus var att med stolthet visa upp vad personalen åstadkommit, men också att visa hur man med enkla medel kan öka onsorgstagarnas delaktighet och motivation. Att lyckas med aktiviteter, känna att man finns i ett sammanhang där man klarar av saker och det finns en meningsfullhet i form av innehåll och i kommunikationen, har gjort att brukarna växt och kan ta nya initiativ med ett växande självförtroende, säger Jessica.

Besökare på Gnistans öppet hus

Positiva reaktioner från såväl deltagare, personal och besökare

Personalen har också märkt av en förändring. Bland annat berättar de att deltagarna säger att de vill vara fler timmar på daglig verksamhet och så har de märkt att de vill prova nya aktiviteter.

Personalen berättar däremot att utvecklingen av daglig verksamhet Gnistan är långt ifrån klar. Nya förändringar är på gång vad gäller miljön med nya bättre anpassade möbler och material/utrustning för aktiviteter.

Besökarna på Gnistan var väldigt positivt inställda till förändringarna.

”Vilken skillnad mot tidigare - så roligt!” - besökare

Felicia Mellgren Sandqvist, socialchef i Åstorps kommun, var också på plats på öppet hus denna dag. Felicia driver tillsammans med förvaltningen projektet Socialförvaltningen 2.0 – en förbättringsresa.

– Det är fantastiskt roligt att se vilket fint jobb de gör här. Stödpedagogerna bidrar till kvalitetsförbättring vilket är en viktig satsning och en betydande del i vår förbättringsresa, säger Felicia.

Fasad Gnistan med ballonger

Över 40 personer besökte verksamheten under eftermiddagen. Besökarna fick information om den dagliga verksamheten och de aktiviteter som i dagsläget erbjuds. Många exempel på tydliggörande visades upp för intresserade besökande. Det gick också att köpa det som deltagarna på Gnistan tillverkat. För att fira förändringsarbetet som gjorts serverades fika och bubbel.

Ett bord med fika

Vill du handla av Gnistan?

Både fika och produkter går att beställa via mail:

gnistandv@astorp.se

Produkter som Gnistan tillverkat och säljer

Några av produkterna till försäljning som deltagarna på Gnistan skapat.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-15

Kontakt