Åstorps kommuns näringsliv rankar högt i Svenskt Näringslivs senaste undersökning

Enkät

Svensk Näringsliv mäter företags upplevelser av att driva företag i respektive kommuner. Åstorps kommun har stigit från 3.5 (2022) till 4.0 (2023) vilket är fantastiskt roligt, säger Susann Cardell Näringslivsutvecklare.

Det sammanfattade omdömet på företagsklimatet i kommunen är bättre än Sverigesnittet som ligger på 3,5 medan Åstorp ligger på 4,0. Allt mäts på en 6 gradig skala.

—Åstorps kommun är på frammarsch när det gäller företagsklimatet! Vi har en otrolig förbättring under flera år, men nu blir det verkligen ett genomslag. Vårt samlade arbete för näringslivet har gjort det till en framgång, säger Susann Cardell, Näringslivutvecklare Åstorps kommun.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Några fler relevanta och intressanta siffror

  • Kommunpolitikers attityd till företagande: 3.8 (2023) respektive 3.51 (2022) Sverigesnittet 3.35
  • Tjänstemännens attityd till företagande: 4.0 (2023) respektive 3.7 (2022). Sverigesnittet 3.2
  • Information till företagen: 3.6 (2023) respektive 3.3 (2022)
  • Dialog med kommunens beslutsfattare: 3.6 (2023) respektive 3.4 (2022)
  • Påverkan av brottslighet och otrygghet: 3.6 (2023) respektive 3.1 (2022)
  • Skolans kontakter med näringslivet: 3.2 (2023) respektive 3.0 (2022)

Myndighetsutövningen får ett fantastiskt lyft. Exempelvis förståelse för verksamheten 5.3 (2023) respektive 4.65 (2022) Sverigesnitt är på 4.07. Även Rimlig handläggningstid 5.04 (Sverigesnitt 3.8) och lätt att komma i kontakt med handläggare 5.33 (Sverigesnitt 4.18) får fantastiska betyg.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-23

Kontakt