Nu skickas fritidskatalogen för hösten 2023 hem till brukare med LSS-beslut

Fritidskatalogen

Varje vår- och hösttermin släpper fritidsklubben en katalog med vilka aktiviteter som är inplanerade för kommande halvår. Fritidsklubben är till för dig som är 16 år eller äldre, är bosatt i Åstorps kommun och har insatser enligt LSS.

Fritidsklubben arrangerar en stor variation av aktiviteter för att du ska ha en meningsfull och aktiv fritid utifrån dina egna önskemål. Kulturklubben LSS anordnar allt från träffar, mötesplatser och utflykter. Du hittar mer information om vilka aktiviteter som arrangeras och hur du anmäler dig till dem i fritidskatalogen.

Behöver du ha personal med dig?

Personalen inom fritidsverksamheten är till för hela gruppen när det arrangeras aktiviteter. Vilket innebär att de inte har tid att hjälpa en enskild deltagare.

De brukare som behöver mer omfattande hjälp med personlig omvårdnad/hygien, hjälp med att äta eller annat omfattande stödbehov behöver ha boendepersonal, personlig assistent eller anhörig med sig.

Är det något du saknar i fritidskatalogen?

Finns det någon aktivitet som du saknar eller har du en idé? Vänligen kontakta oss via mejl: fritidsklubben@astorp.se

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-01

Kontakt