Svenskt Näringsliv besöker Åstorp med anledning av kommunens fina resultat i årets mätning av företagsklimat 

Peter Lindberg, Erik Ageberg från Svenskt Näringsliv, Jonas Jönsson, Susann Cardell och Roger Nielsen utanför stationshuset i Åstorp

Från vänster: Peter Lindberg, Erik Ageberg från Svenskt Näringsliv, Jonas Jönsson, Susann Cardell och Roger Nielsen.

Måndag den 29 maj fick Åstorps kommun besök av Erik Ageberg från Svenskt Näringsliv för en genomgång av det fina resultat Åstorp fick i den senaste mätningen gällande företagsklimat i Sveriges kommuner.

I årets mätning från Svenskt Näringsliv fick Åstorp ett mycket bra sammanfattande omdöme på 4,0 jämfört med rikssnittet på 3,5. Det är en förbättring från föregående år då Åstorps kommun fick ett resultat på 3,5 (mätningen görs på en 6-gradig skala). På plats för genomgången var kommunchef Jonas Jönsson, kommunens näringslivsstrateg Susann Cardell, kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg (SD) och Roger Nielsen (M), kommunalråd.

– Denna mätning har Svenskt Näringsliv utfört i 22 år och är helt enkelt en undersökning som mäter företagsklimatet i kommuner med målet att det ska bli enklare att driva företag. Mätningen har en väldigt stor räckvidd nationellt med omkring 32.000 svar årligen och mäter företagarnas attityder och upplevelser. Åstorps resultat i år är mycket bra och vittnar om ett välmående näringsliv vilket vi tycker är värt att uppmärksamma, säger Erik Ageberg från Svenskt Näringsliv.

Störst förbättring gällande upplevd otrygghet och brottslighet samt konkurrens från kommunens verksamheter

Enligt mätningen har resultatet visat en stadig trend nedåt sedan 2020 fram till 2023 gällande den upplevda otryggheten bland företagare. 2022 fick Åstorp ett resultat på 3.1 i denna kategori, i år har kommunen höjt sig till ett resultat på 3,6.

– Det har definitivt skett en förflyttning till det positiva, det finns fortsatt en upplevd otrygghet men vi upplevs tryggare och tryggare i mätningar vilket är väldigt positivt och en mycket viktig fråga för oss som vi jobbar aktivt med, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg.

Erik Ageberg poängterar dock att just kategorin upplevd otrygghet är svår att analysera eftersom det finns många faktorer som kan påverka resultatet.

– Företagare påverkas naturligtvis av om det skrivs mycket om otrygghet i kommunen i media, även om företaget kanske själv inte blivit utsatt för något brott. Samtidigt har många företag vidtagit egna insatser för att komma till rätta med brott och otrygghet, säger Erik.

Resultatet för hur företagarna upplever konkurrens från kommunens verksamheter landade på 4,5 vilket är ett väldigt bra resultat och en förbättring med + 0,4 jämfört med 2022.

– Vi ser en väldig positiv trendlinje de senaste åren, vi blir och ska fortsatt bli lite bättre hela tiden. Det gäller att hålla linjen och ha ett fortsatt aktivt arbete med näringslivet. Vi är ute efter stabilitet, som företagare ska man känna att vårt arbete med näringslivet i Åstorp är stabilt och hela tiden utvecklas framåt, säger Susann Cardell och fortsätter:

– I samtliga områden har vi ökat vårt resultat vilket är fantastiskt, förutom ett vilket handlar om kompetensförsörjning. Där lägger vi dock mycket fokus nu med en rad olika insatser för att försöka säkerställa kompetensbehovet till kommunens företag, säger Susann Cardell.

Roger Nielsen, Erik Ageberg, Susann Cardell, Jonas Jönsson och Peter Lindberg sitter i ett konferensrum och diskuterar årets resultat i mätningen om gott företagsklimat

Erik Ageberg presenterar årets resultat för Roger Nielsen, Susann Cardell, Jonas Jönsson och Peter Lindberg.

Kontinuerlig kontakt med näringslivet möjlig förklaring till det fina resultatet

64 % av företagen i Åstorp har haft kontakt med kommunen det senaste året vilket motsvarar rikssnittet. Företaget har ovanligt mycket kontakt med vår näringslivsavdelning som består av Susann Cardell som tillsammans med kommunchefen genomför företagsbesök i snitt en gång i veckan. Utöver det anordnas näringslivsträffar såsom kontinuerliga näringslivsluncher, en årlig näringslivsfest och andra näringslivsträffar. Dessutom görs företagsbesök löpande vad gäller miljötillsyn och brandskydd med mera.

– Vi har många tjänstepersoner som jobbar med näringslivet och har kontakt med företagare i olika ärenden och dem har vi mycket att tacka. Vi jobbar aktivt med företagsklimatet i kommunen tillsammans med näringslivet, så det är ett gemensamt arbete, säger Jonas Jönsson och fortsätter:

– Från kommunens sida genomför vi ett flertal aktiviteter som gör att vi har en kontinuerlig kontakt med vårt näringsliv och jag hoppas att det gör att de känner sig sedda. Jag vill tro att våra många företagsbesök tillsammans med den goda kontakt våra tjänstemän erbjuder är en bidragande anledning till att företagen känner sig nöjda över att bedriva verksamhet i Åstorps kommun, säger Jonas Jönsson.

Genomsnittet för Skånes sammanfattande omdöme (3,6) är en förbättring jämfört med föregående år. Detta placerar Skåne på plats fem av Sveriges 21 län (källa: Svenskt Näringsliv).

– Vi är en av de 45 av Sveriges 290 kommuner som har fått det sammanfattande omdömet 4.0 och uppåt från företagarna. 3 av 11 kommuner i nordvästra Skåne har ett sammanfattande omdöme på 4,0, och vi är förstås oerhört glada över att vara en av de tre kommunerna. Det visar att vi gör mycket rätt och att de satsningar vi gjort för att förbättra företagsklimatet i kommunen burit frukt. Den 20 september släpps det officiella rankingsläppet av Svenskt Näringsliv, och vi hoppas att vår positiva trend håller i sig, säger Jonas Jönsson.

De fem mest prioriterade områdena i kommunen för att förbättra det lokala företagsklimatet, utifrån företagens svar är följande:

 • Minskad brottslighet och otrygghet
 • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 • Mer byggbar mark för verksamheter
 • Kortare handläggningstider
 • Fler som går yrkesutbildning

De områden som har bäst omdömen i Åstorps kommun är följande:

 • Tjänstemännens attityder
 • Service och bemötande
 • Information till företagen
 • Vägnät, tåg och flygförbindelser
 • Konkurrens från kommunens verksamheter
 • Dialogen med kommunens beslutsfattare

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-02

Kontakt