Åtgärder för att förhindra takspring på skolorna

Bild

Barn som tar sig upp på skolors tak kan vara förenat med livsfara. Åstorps kommun vidtar åtgärder för att förhindra barn och unga att ta sig upp på taken, men vill även uppmana vårdnadshavare att prata med sina barn.

Åstorps kommun har uppmärksammat att barn och elever tar sig upp på och vistas skolors tak på vissa ställen i kommunen. Detta kan vara direkt kopplat till livsfara, vilket vi tidigare i vår blev påminda om efter den tragiska incidenten i Svedala kommun.

Åstorps kommun arbetar förebyggande för att förhindra att barn och unga kan ta sig upp på taken. Vi flyttar bord och bänkar som kan användas för att klättra upp. Under sommarmånaderna kommer Mobila teamet att vistas på skolområdena för att hjälpa till och hålla koll. Teamet spelar en viktig roll då de på ett uppsökande sätt bidrar till ökad trygghet på de platser barn, ungdomar och unga vuxna befinner sig på.

Vi vill uppmana vårdnadshavare i kommunen om att prata med sina barn om riskerna att vistas och leka på taken.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-08

Kontakt