Tips vid värmebölja

Termometer i celsius med blå bakgrund

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd. Effekterna kan vara lindriga symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men även orsaka allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Tillhör du eller en anhörig riskgrupperna?

Sommarvärmen kan vara farlig för alla – även kortare värmeböljor kan innebära stora risker och vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja.

Det gäller framför allt:

  • äldre
  • kroniskt sjuka
  • personer med funktionsnedsättning
  • små barn
  • gravida
  • personer som tar viss medicin, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Gör så här vid en värmebölja

Här har vi samlat några tips som du bör ta till dig vid en värmebölja:

Var uppmärksam på inomhustemperaturen

Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.

Drick mer

Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.

Ordna sval miljö

Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.

Ordna svalka

En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

Ta det lugnt

Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar. Titta gärna till vänner, grannar och anhöriga och tipsa om råden.

Förvara läkemedel rätt

Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln.

Var uppmärksam

Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Tipsa

Titta gärna till vänner, grannar och anhöriga och tipsa om råden.

Sjukvård

Ring 1177 för sjukrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan ringa eller besöka webbplatsen 1177 dygnet runt. Om det är akut så ring 112.

Mer information om värmebölja

Broschyr om värmebölja från Folkhälsomyndigheten:

Information om riskgrupper:

Information från SMHI:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-14

Kontakt