Förskolor i Åstorp tilldelas Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”

En liten flicka och pojke i en kartongkoja

Förskolorna i område centrum i Åstorps kommun har tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket. Utmärkelsen har delats ut till förskolorna Humledalen, Dalagården, Piongården (gula och röda huset), Solgården, Boken samt Hagagården.

Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” lyfter hur en skola eller förskola arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

Skolor och förskolor ansöker själva om utmärkelsen till Skolverket där de i ansökan får redogöra för hur de arbetar med hållbarhet på konkreta sätt.

På förskolorna i område centrum i Åstorps kommun har man arbetat med hållbarhet på många olika sätt, stort som smått. Alltifrån att spendera mycket tid utomhus, odla egen sallad och potatis till att plocka skräp på sina promenader, delta i skräpplockardagarna till att lära barnen att spara på vatten när de tvättar händerna och inte ta onödigt många pappershanddukar.

”Tillsammans med barnen har gjort mycker roligt kopplat till hållbarhet. Vi har odlat potatis som vi har skött och följt under växtperioden för att sedan skörda när de är klara. Vi har även odlat krasse som vi sedan har kunnat klippa direkt och ha på mackan. Vi har planterat och odlat sallad som vi sedan ätit under måltiderna. Barnen har även skapat egna leksaker och spel med återbruksmaterial som vi använt till lek, bygg och skapande, för att nämna några saker, så vi har försökt få in hållbarhetstänk på många olika plan.” – Förskollärare i Åstorps kommun

För att få utmärkelsen ska ett antal kriterier uppfyllas, om Skolverket bedömer att förskolan eller skolan uppfyllt dessa kriterier får de utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen gäller sedan i tre år.

Att vara certifierad som en skola för hållbar utveckling innebär att verksamheten jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barnen delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Grattis och bra jobbat säger vi till förskolorna i område centrum som uppfyllde kriterierna och nyligen tilldelades utmärkelsen av Skolverket!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-07-06

Kontakt