Åstorps miljökontor delar sina erfarenheter med miljöförvaltningen i Malmö Stad

Tillsyn

Åstorps miljökontor delade med sig av sina erfarenheter och arbetssätt till miljöförvaltningen i Malmö Stad angående tillsyn inom bygg- och rivningsavfall.

I Malmö Stads miljöförvaltning arbetar en grupp inspektörer kontinuerligt med avfall och brottsförebyggande tillsyn. Miljöförvaltningen i Malmö stad fick tips från länsstyrelsen i Skåne om att miljökontoret i Åstorp gjorde tillsyn inom bygg- och rivningsavfall. Då vi i Åstorps kommun redan påbörjat vår tillsyn inom detta område tog Malmö stad kontakt med oss för inspiration.

Åstorps miljökontor var en av de första kommunerna i Skåne som tidigt kom igång med tillsyn av byggavfall, efter det nya regelverket kom för cirka tre år sedan. Miljöförvaltningen i Malmö hörde därför av sig till Åstorps kommun, för att veta hur vi hade gjort, hur vi jobbade och lyssna till våra erfarenheter av hur tillsynsarbetet går till. Det var miljöinspektör Rebecka Christoffersson och Anders Aronsson miljöchef som deltog under mötet och delade Åstorps erfarenheter.

Vi tror att några viktiga framgångsfaktorer för denna slags tillsyn är att:

  • Bygglovskontoret är med tidigt i processen
  • Gemensamma inspektioner görs på byggarbetsplatser med bygg och miljö
  • Vi delar information mellan kontoren när man ser något som behöver åtgärdas
  • Hanteringen av byggavfallet är med som en obligatorisk punkt i det tekniska samrådet
  • Miljökontoret gör stickprovskontroller vid olika byggarbetsplatser

—Att jobba i en mindre kommun har sina fördelar. Vi har ett bra samarbete redan med byggkontoret, vilket är en stor fördel i dessa ärenden. Vi är med i bygglovsprocessen i ett tidigt skede, informerar byggherren om vilka krav det finns när man bygger gällande avfallet. Vi gör gemensamma tillsyner ihop och vi delar snabbt med oss om vi ser något som inte stämmer, säger Anders Aronsson, Miljöchef Åstorps kommun.

Han fortsätter och säger:

—Vi önskar Malmö miljöförvaltning lycka till och hoppas på ett fortsatt bra samarbete och mer kunskapsutbyte framöver. 

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-07-07

Kontakt