Nytt bidrag till småhusägare

Hus i Hyllinge.

Från den 3 juli 2023 finns ett bidrag att söka för dig som är småhusägare. Bidraget ges till dig som äger ett småhus som värms upp med el eller gas.

Du kan få bidrag för vissa åtgärder på värmesystemet i huset och i kombination med detta även åtgärder på husets klimatskärm. Bidraget avser materialkostnader och kan kombineras med ROT-avdrag.

Hör av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd. Läs mer om denna service och hur du kommer i kontakt med rådgivarna här:

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget. Läs mer om förutsättningarna på Boverkets sida:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-07-07

Kontakt