Del av Trädgårdsgatan stängs av för trafik

Bild

Snart går det inte längre att köra bil på Trädgårdsgatan strax efter korsningen Villagatan/Kapellgatan. Åtgärden görs för att höja säkerheten på gatan.

Den 1 augusti stängs Trädgårdsgatan av strax efter korsningen Villagatan/Kapellgatan. Det innebär att Trädgårdsgatan upphör att fungera som en genomfartsled.

Anledningen till att Trädgårdsgatan stängs av är för att det är en den gata som kommunen fått in flest klagomål om gällande fortkörning. Då många barn och unga rör sig i området vill kommunen förleda motorfordonstrafiken till Malmövägen som har kapacitet att hysa fler bilar och högre hastigheter.

Vid avstängningen passar Tekniska kontoret även på att utforma en gatumiljö som innebär en tryggare trafikmiljö för cyklister och fotgängare. Ombyggnation förväntas vara klart under hösten 2023.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-07-12

Kontakt

Kontakt