Årets trygghetsmätning från polisen är igång – din åsikt är viktig för oss

Bilden visar entrén till polishuset i Åstorp

Den 14 augusti skickade polisen ut sin årliga trygghetsenkät till 82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd. Har du fått enkäten hemskickad vill vi uppmuntra dig att besvara den för att hjälpa vårt arbete framåt mot ett tryggare Åstorp.

Upplever medborgarna några problem där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta undersöker polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd i den årliga lokala trygghetsmätningen.

Undersökningen skickas till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Du kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

För att polis och vi som kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

Undersökningen skickades ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Läs mer på polisens hemsida:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-17

Kontakt