Studie- och yrkesvägledare på ”SYV-safari” på industriföretag för att ge eleverna i Åstorps kommun en mer detaljerad bild av branschen

Kvidingeplåt

Den 15 augusti var Åstorps kommuns studie- och yrkesvägledare ute på ”SYV-safari” där de fick möjlighet att träffa personal och lära känna verksamheter inom industribranschen. Det blev mycket uppskattade besök och SYV:arna fick med sig värdefull kunskap att delge sina elever om vad det finns för potentiella yrken inom branschen.

Tillsammans med Branschrådet för industri i Familjen Helsingborg föddes tanken på att bjuda in skolornas studie-och yrkesvägledare (SYV) på besök till industrins företag. Företagen visade sina moderna och teknikdrivna arbetsplatser och SYV-arnas uppgift var att sedan föra den upplevelsen och kunskapen vidare till sina skolelever. Besöken ska även bidra till att skapa bra relationer mellan skolorna och företagen i kommunen.

Man på plåtslageri

Kunskapen tas tillbaka till skolorna samtidigt som relationen mellan skolan och näringslivet stärks

De företag som kommunens studie- och yrkesvägledare fick besöka och lära av var AB Kvidinge Plåtslageri och Sånna Smide AB. Besöken var mycket uppskattade av både SYV:are och företagen.

Besöken var mycket uppskattade av både SYV:are och företagen. SYV:arna fick träffa personal och se verksamheterna ur ett annat perspektiv. Med nya ögon och information är studie- och yrkesvägledarna nu åter i skolan och kan förmedla vidare information om dessa yrken. Behovet av arbetskraft inom plåtslageri och för smideosperatörer spår både Kvidinge Plåtslageri och Sånna Smide kommer att vara stort de kommande åren.

stålsmide och verktyg

Om företagen

Kvidinge plåtslageri är erkänt duktiga på att utföra arbeten med byggnadsplåtslageri. Med stor ykreskunskap och skicklighet tar de sig an de olika arbetsmetoder som krävs för att kunna utföra de arbetsmetoder som krävs. Kvidinge plåtslageri utför arbeten på nybyggen, fasader och äldre kulturarv.

Sånna Smide har varit aktiva sedan 40-talet i den lilla byn Sånna utanför Kvidinge. Företaget arbetar med byggsmide, industriservice, reparation och underhåll.

På senare tid har företaget investerat mer i maskiner, framförallt maskiner med automatik för att effektivisera tillverkningen och minska på leveranstider.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-23

Kontakt