Åstorps kommun har påbörjat en utredning enligt lex Sarah

Bild

Socialförvaltningen har mottagit en avvikelse gällande en händelse om missförhållande. Utredningen är påbörjad och anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelsen

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården där omvårdnadsinsatser utförts på ett felaktigt sätt.

Åtgärder

Verksamheten har sammankallat all personal på plats och haft dialog kring händelsen och bemötande av omsorgstagare och hur man utför/sköter sitt uppdrag.

Verksamheten planerar även in utbildning i bemötande, etik och moral på arbetsplatsen samt aktivt medarbetarskap.

Enskilda insatser avseende berörd personal är påbörjad.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-31

Kontakt