Vad tycker du om socialtjänsten i Åstorp?

Bild

Från september till oktober genomförs en undersökning för dig som har kontakt med Socialförvaltningen i Åstorps kommun.

Undersökningen riktas till dig som har kontakt med någon av följande verksamheter:

  • ekonomiskt bistånd
  • barn och familj
  • missbruksvård
  • gruppboenden
  • boendestöd.

Du erbjuds möjligheten att delta i enkäten, som är helt anonym. Enkäten skickas ut via sms, e-post eller som en pappersenkät.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter väldigt viktiga. Svaren kommer användas till att utveckla och förbättra socialtjänsten.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-04

Kontakt