Solceller och brandsäkerhet - tips från räddningstjänsten

Bild

Går du i tankarna att installera solceller på din fastighet? Här kommer några goda råd ur ett brandsäkert perspektiv.

I den lagstiftning som finns för solcellsanläggningar tar man inte hänsyn till räddningstjänstens säkerhet vid insats. Problemet med solceller är att dessa fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare. Det betyder att alla kablar är strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig för räddningspersonal.

Räddningstjänsterna i Skåne har gemensamt tagit fram en anvisning som beskriver hur du kan installera solceller på ett sätt som tar hänsyn till insatsmöjligheter från räddningstjänsten, så att brandkåren får möjlighet att släcka en eventuell brand på ett säkert och effektivt sätt.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt