Åstorps kommun har avslutat en utredning enligt lex Sarah

Bild

Socialförvaltningen mottog en avvikelse gällande en händelse om missförhållande. Anmälan skickades direkt till Inspektionen för vård och omsorg, 2023-09-01. Utredningen inom socialförvaltningen är nu avslutad.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelsen

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården där omvårdnadsinsatser utförts på ett felaktigt sätt. Utredningen visar på att händelsen är ett allvarligt missförhållande och skickas in till IVO enligt tidigare gjord anmälan.

Åtgärder

All personal på plats har haft dialog kring händelsen och bemötande av omsorgstagare och hur man utför/sköter sitt uppdrag. Verksamheten fortsätter även med utbildning i bemötande, etik och moral på arbetsplatsen samt aktivt medarbetarskap.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-26

Kontakt