Gör en insats för miljön genom att välja återanvändbara take away-förpackningar

Två personer håller i en påse med take-away matlådor.

Från nästa år börjar ett nytt lagkrav att gälla som innebär nya regler för restauranger, caféer och verksamheter som serverar över 150 take-away portioner om dagen.

Från den 1 januari 2024 börjar ett nytt lagkrav att gälla som innebär att alla restauranger, caféer, och liknande verksamheter som serverar över 150 portioner take away-mat per dag måste kunna erbjuda sina kunder återanvändbara muggar och matlådor.

Även de restauranger som inte serverar 150 portioner per dag, kan också välja att erbjuda flergångsartiklar, fråga därför gärna på restaurangen om det finns.

Varför instiftas denna lag?

Det är inte hållbart att använda material under en kort tid och sedan slänga det. Engångsartiklar är ett slöseri med resurser och en avfallskälla, och har en negativ inverkan på miljön. Engångsförpackningar och plastflaskor hamnar dessutom ofta i naturen. Eftersom plast är svår att bryta ner skadas många djur och fåglar av detta.

Genom att minska engångsartiklar och dess nedskräpning och istället välja återanvändbara matlådor och muggar, alternativt egen medtagen matlåda, kan du som konsument bidra till att skapa en hållbar miljö. Minskad nedskräpning leder också till en ökad trivsel och trygghet i vårt samhälle.

Livsmedelsverket ska säkerställa hygienen

Som konsument kan du känna dig säker i användandet av återanvändbara muggar och matlådor. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning till livsmedelsföretagen om livsmedelshygien, som är kopplat till just återanvändbara muggar och matlådor. Livsmedelsföretagen måste se till att relevanta lagkrav i livsmedelslagstiftningen följs, samt lagstiftningen för kontaktmaterial.

Mer om detta kan du läsa på Livsmedelsverkets hemsida:

Målet i Sverige är att minska engångsprodukter med 50% från och med 2026 jämfört med 2022. Genom att välja flergångsalternativ kan du vara en del i att Sverige når sitt mål.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-03

Kontakt