Internationella barndagen den 2 oktober

fyra barn går på trottoaren hand i hand, en vuxen person skymtas bakom barnen.

Barn och unga är bland de viktigaste vi har i vårt samhälle och de är vår framtid. Den 2 oktober var det internationella barndagen - en dag som firas för att uppmärksamma barnets rättigheter och villkor i samhället.

I går den 2 oktober 2023 inföll den internationella barndagen, en dag som organisationer som arbetar för barns rättigheter världen över brukar uppmärksamma extra och arrangera aktiviteter där barn och unga deltar. Varje land bestämmer själva när på året dagen infaller, och för Sveriges del inföll den i år den 2 oktober.

I Åstorps kommun arbetar många verksamheter såsom skolan och Öppenvården ständigt med barnens perspektiv i fokus. Skolorna arbetar dagligen för att barnen ska trivas, få en bra utbildning och verktyg för att utveckla både sin kompetens och växa som person.

Öppenvården i kommunen arbetar med att träffa barn, lyssna in vad de har att säga och se till att de får sina röster hörda. Öppenvården samarbetar även med kommunens olika Familjecentraler som finns i Åstorp och Kvidinge. Genom Familjecentralernas barnavårdscentraler och skolans elevhälsoteam följer de barnen de har kontakt med fram till att de går ut gymnasiet.

Kommunens behandlare som jobbar på Öppenvården behöver alltid ha barnets perspektiv i centrum och arbetar därför med samverkan med alla aktörer som är betydelsefulla för barnet och barnets behov, exempelvis kuratorer och skolpsykologer.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-03

Kontakt