Åstorps kommun köper inte Makadamen av Skanska

Bild

En hydrologisk undersökning och naturvärdesinventering av Makadamen visar flera fynd som stoppar arbetet med att omvandla brottet till ett rekreationsområde. Åstorps kommun beslutar därför att inte köpa Makadamen från Skanska.

Åstorps kommun har haft pågående planarbete för området i och i anslutning till stenbrottet Makadamen. Syftet har varit att möjliggöra för etablering av besöksnäring och rekreation. Nyligen genomförda undersökningar och fynd pekar på flera problematiska faktorer som visar på att kommunen inte kan nyttja området som önskat. Därför beslutar Åstorps kommun att avsluta detaljplaneringen och inte köpa Makadamen av Skanska.

En naturvärdesinventering och tidigare fynduppgifter från området Makadamen visar på förekomst av nio skyddade arter. Av dessa förekommer större och mindre vattensalamander som är fridlysta. Sex fågelarter som finns i området är prioriterade enligt Naturvårdsverkets rekommendation. Fynden innebär att det kommer krävas vidare utredningar vilka påverkar området som är tänkt att användas som rekreationsområde.

Den hydrologiska utredningen visar också på eventuella problematiska områden med höjd grundvattenyta som rekommenderas att utredas vidare.

Skanska är informerade om resultatet från utredningarna och kommunens beslut att inte gå vidare med köpet.

Genomfört utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet gällande Makadamen har finansierats av det kommunala bolaget Björnekulla utvecklings AB (BUTAB) och har idag en kostnad på cirka 373 000 kronor. Björnekulla Fastighets AB (BFAB) har köpt mark och fastigheter i anslutning till Makadamen för 3 miljoner kronor. Dessa ska vidareutvecklas av BFAB.

Kommunen eller BUTAB har inga driftkostnader kopplade till Makadamen.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-05

Kontakt

Kontakt