Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Bild

Enligt en undersökning inom äldreomsorgen är fyra av fem nöjda med sitt äldreboende i Åstorp och åtta av tio är nöjda med hemtjänsten – men det finns möjlighet till förbättringar.

Varje år undersöker Socialstyrelsen vad de äldre i landet tycker om äldreomsorgen. Undersökningen genomförs via en enkät som skickas till de som är 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.

När Socialstyrelsen i veckan redovisade resultaten av undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” så var majoriteten av de tillfrågade nöjda i Åstorps kommun. Samtidigt finns det områden som kan bli bättre.

De övergripande förbättringsområdena är förtroende för personal, inflytande och delaktighet i vårdens utförande samt den totala nöjdheten, men det finns variationer mellan enheterna. Varje enhet behöver titta på sitt resultat och se vilka förbättringar som behöver göras på den egna enheten.

Socialstyrelsens undersökning visar att ungefär fyra av fem är mycket nöjda med både hemtjänst och särskilt boende.

Hemvård

97 procent av omsorgstagarna uppfattar att de får ett bra bemötande av hemvården, jämfört med 94 procent i Skåne.

Det har pågått ett stort arbete inom hemvården för att stärka personalen i sitt arbete med att ge vård och omsorg på bästa sätt till våra omsorgstagare. Av de 16 frågor som besvarats har kommunen förbättrat sitt resultat i 15 av dessa. Störst förbättring har skett gällande kontakt med anhöriga 98% positiva (+26%) samt ökad trygghet 89% (+13%) och helhetssyn på hemvården 86% (+9%).

Särskilt boende

Resultatet gällande positiv upplevelse för särskilt boende i Åstorps kommun har minskat både mot föregående år samt mot regionen.

Inom de flesta områdena upplever omsorgstagarna en försämrad verksamhet. Dock tycker de att det är lättare att komma i kontakt med sjuksköterska eller läkare än tidigare samt att trivseln i det egna rummet är bättre och man upplever inte oro lika mycket.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-12

Kontakt