Är du anhörig till någon som nyss insjuknat i demensjukdom?

Bild

I höst startar en ny anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon som nyligen insjuknat i demensjukdom. Gruppen träffas vid sju tillfällen med start 30 oktober.

En ny anhöriggrupp startar upp 30 oktober och riktar sig till dig som är anhörig till någon som nyligen insjuknat i demensjukdom. Vid sju tillfällen träffas gruppen och tittar gemensamt på Demenscentrums utbildning Demens ABC för anhöriga. Därefter diskuterar vi innehållet i kursen tillsammans.

Utbildningen innehåller:

  • Tidiga tecken på demenssjukdom
  • Olika demenssjukdomar
  • Vilka personer inom vård och omsorg ni kan komma att möta
  • Hur du kan bemöta din närstående
  • Olika stöd- och avlösningsinsatser

Program

30/10 - Introduktion, förhållningsregler, berätta om din situation (det du är
bekväm med)
6/11 - Förändrat beteende
13/11 - Demensutredning
20/11 - Diagnos
27/11 - Möta vardagen
4/12 - Omsorg dygnet runt
11/12 - Avslut och utvärdering

Vi träffas klockan 10-12 på Träffpunkt Trädgårdsgatan 15 i Åstorp.

Anmälan

För mer information och anmälan, kontakta Marie Carlberg på mejl marie.carlberg@astorp.se eller telefonnummer 042-641 20.

Anmäl dig senast den 25 oktober.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-16

Kontakt