Vattentjänstplan för kommunen på samråd

Bild

Tyck till om kommunens vattentjänstplan. Från 27 oktober fram till 24 november är planen tillgänglig för samråd.

Vattentjänstplanen presenterar kommunen långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp. Den ska även innehålla åtgärder som behhövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Planen är en följd av förändringarna i lagen om allmänna vattentjänster. Lagen trädde i kraft 1 januari i år. Teknik- och serviceutskottet beslutade den 12 oktover att skucka ut förslag på samråd med tillhörande bilaga om betydande miljöpåverkan.

Handlingarna till vattentjänstplanen hittar du på sidan Vatten och avlopp.

Planen går ut på samråd den 27 oktober. Synpunkter framförs skriftligen senast den 24 november till tekniska@astorp.se eller till Åstorps kommun, Tekniska kontoret, Storgatan 7, 265 80 Åstorp.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-25

Kontakt