Biblioteket flyttar in på förskolorna i Kvidinge

Bild

Nu blir det enkelt för barnen på förskolorna i Kvidinge att låna med böcker från biblioteket hem. Genom färdiga bokpåsar kan föräldrar och barnen enkelt plocka hem böcker som är valda av bibliotekarierna.

Biblioteket i Åstorps kommun och förskolorna i Kvidinge arbetar tillsammans för att göra läsning lustfyllt och roligt. Genom ett gemensamt projekt har de arbetat fram bokpåsar som ska finnas på varje avdelning på förskolorna. Påsarna ska göra det lättare för barnen och föräldrar att låna med sig böcker hem för att fortsätta att läsa. Böckerna kommer från både förskolorna och biblioteket.

- Läsning är viktigt och det är viktigt att det börjas i en tidig ålder. Därför är vi glada att vi kan göra detta tillsammans med förskolorna i Kvidinge, säger Johanna Persson, Barn- och ungdomsbibliotekarie.

Torsdagen den 9 november invigs projektet tillsammans med barnen på Trollskogens och Ekens förskolor. Fröhusets invigning kommer senare i höst.

Projektet har möjliggjorts genom bidrag från stipendium från Sparbanken Gripen.

Betydelsefullt att börja läsa tidigt

Att läsa för barn är en viktig del av språkutvecklingen. Studie har visat att ett barn som blir läst för och sedan läser själv har ett ordförråd på 50 000 – 70 000 ord vid 17 års ålder, medan en 17-åring som inte blivit läst för och inte läst själv har ett ordförråd på 15 000 – 17 000 ord.

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Genom projektet mellan biblioteket och förskolorna blir det lättare för föräldrar att ta vid det viktiga arbetet hemma.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-31

Kontakt