Kickoff för Socialförvaltningen 2.0

Bild

I oktober hade hela socialförvaltningen kickoff för sin förbättringsresa inom ramen för Socialförvaltningen 2.0.

Post-it-lappar på en tavla.

Förvaltningen samlades i två omgångar under dagen, där hälften fanns med under förmiddagen och hälften under eftermiddagen. Dagens röda tråd var att våga drömma och att bygga för framtiden.

Socialchef Felicia Mellgren Sandkvist inledningstalade och delade med sig av personliga upplevelser av hur andra människors engagemang kan ge efterverkningar i resten av livet. Ordförande Wiveca Andreasson delade med sig av sin vision kring hur vi människor, genom att se sig själva och varandra, kan bygga starka organisationer och fina relationer till dem vi är till för. Dagens gäst var Torkild Sköld som på ett humoristiskt och inspirerande vis talade om det egna ansvaret, arbetsglädje och att leva livet, inte bara överleva. Dagen genomfördes på Arena Åstorp.

Dagen var startskottet för att skapa och bibehålla en hälsofrämjande kultur inom förvaltningen. Nästa steg är medarbetarboosten, en heldag som bygger vidare på tema kring aktivt medarbetarskap, hälsa och arbetsglädje. Kommunen investerar också i att utbilda samtliga medarbetare i aktivt medarbetarskap, en satsning för att öka förståelsen kring tillitsbaserad styrning, kopplingen till det egna ansvaret och ett ökat handlingsutrymme.

En föreläsare står på scen.
Ett festligt bord under kickoffen.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-11-10

Kontakt