Polisens mätning visar ökad trygghet för kommunens invånare - för fjärde året i rad

En polis ryggtavla.

Nyligen presenterades resultatet från årets trygghetsmätning som utförs varje år av Polisen runt om i landets kommuner. Tryggheten bedöms genom ett index där målet är att hamna så lågt på skalan som möjligt. Åstorps kommun har under de senaste åren gått mot en positiv utveckling gällande den upplevda tryggheten vilket håller i sig även i år.

- Vi ser att vi gjort en förbättring för fjärde året i rad och årets resultat är dessutom det bästa på tio år, vilket är fantastiskt kul, säger Åstorps kommundirektör Jonas Jönsson.

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete sker i flera olika led där långsiktighet är ett viktigt inslag. Sedan den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ger ett större ansvar för kommunerna att arbeta brottsförebyggande.

- Att kommunens olika verksamheter arbetar och är delaktiga i det brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt. Att det nu finns ett lagstadgat ansvar kommer att vara ett verktyg för att stärka det systematiska brottsförebyggande arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Linberg och fortsätter:

- Och som ordförande i Brottsförebyggande rådet har jag tryckt på vikten av att det behöver ske förändringar utifrån handlingsplanerna som framkommit efter våra trygghetsvandringar runt om i kommunen.

Kommunens fortsatta trygghetsarbete

Åstorps kommun kommer att fortsätta arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga inslag. I början av året togs bland annat ett nytt samverkansavtal och medborgarlöfte fram vilket är en överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Polisen inom följande fyra prioriterade områden; narkotika, kontroll och tillsyn, ungdomar i riskzon samt trafik och trygghet.

- Överlag visar årets trygghetsmätning i Åstorps kommun på en positiv utveckling, säger kommunpolis Marie Nilsson. När vi jobbar långsiktigt tillsammans kommer vi märka resultat. Särskilt glad blir jag att se hur vårt aktiva arbete ute har gett gott resultat. I år visar mätningen gröna siffror gällande polisens agerande mot problem. Men vi är väl medvetna om att det finns mer att jobba vidare på, både gällande den upplevda tryggheten, trafiken och narkotikaproblematiken, fortsätter Marie.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-11-10

Kontakt