Åstorps kommun påbörjar en utredning enligt lex Sarah

Bild

Socialförvaltningen har påbörjat en utredning inom vård och omsorg enligt lex Sarah. Utredningen är inte färdig men bedömningen är att det är ett allvarligt missförhållande varpå händelsen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg direkt.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Händelsen berör en omsorgstagare i särskilt boende. Omsorgstagaren är sjuk med andningsbesvär och ambulans tillkallas. I väntan på ambulans låses omsorgstagaren in på sitt rum utan tillsyn.

Omsorgstagaren har riskerat att fara illa då personalen ej haft uppsyn över hen.

Åtgärder

Anmälan till IVO är gjord och utredning av händelsen är påbörjad.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-12-12

Kontakt