Åstorps kommuns hemtjänst ökar i kvalitet - Hemtjänstindex 2023

Bild

Kvalitén på hemtjänsten i Åstorps kommun har förbättrats stort enligt Hemtjänstindex 2023. Åstorps kommun hamnade på plats 187 vilket är en markant förbättring jämfört med 2022. Det pågår ett intensivt kvalitetsarbete i kommunen och index visar att vi gör rätt saker för att förbättra.

- Det känns väldigt bra. Det här året har vi haft mycket fokus på planering och det har gett resultat, säger Marta Lawicka enhetschef i hemvården.

Hemtjänstindex mäter hemtjänstens kvalitet i kommunen. Av 290 kommuner hamnar Åstorps kommun på plats 187 vilket är en markant förbättring jämfört med 2022 då vi hamnade på plats 274. Socialtjänsten har också gjort en egen mätning - Vad tycker äldre om hemtjänsten 2023. Resultatet i vår mätning stämmer också överens med Hemtjänstindex2023.

- För att förbättra har vi framför allt tittat på vår planering men också tittat på de överenskommelser vi har med omsorgstagarna. Det är viktigt att vi gör det vi säger att vi ska göra, fortsätter Marta.

Hemtjänstindex ska göra det enkelt för kommuner att se vad som kan göras för att höja kvalitén på hemtjänsten. Mätningen visar att Åstorps kommuns hemtjänst har förbättrats på de flesta områden men att vi ytterligare behöver förbättra vår information.

- Vi jobbar just nu med att planera för vårt arbete och att kvalitetssäkra det ytterligare under 2024. Bland annat har vi ytterligare en chef för hemvården, så att våra medarbetares arbetsmiljö kan säkras. Vi inför fast omsorgskontakt och gör en ny områdesindelning för att skapa mindre hemvårdsteam. Det kommer ge omsorgstagaren färre kontaktpersoner och en ökad kännedom från vår sida. Vi kommeer också att fortsätta jobba med genomförandeplanerna. Vi vill att omsorgstagaren ska uppfatta att den får den omvårdnad den behöver, säger Marta.

Vad är hemtjänstindex?

Hemtjänstindex visar ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data och modellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE. Kvaliteten mäts inom fyra delområden:

  1. Information
  2. Biståndshandläggning
  3. Utförande
  4. Stöd och utveckling

Här kan du se hela resultatet från Hemtjänstindex.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-12-15

Kontakt