Så mycket kommer VA kosta nästa år

Bild

I november beslutade kommunfullmäktige i Åstorps kommun att höja VA-taxan för 2024.

Från den 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Åstorps kommun. Höjningen beror på ett stort investeringsbehov och ökade driftkostnader. Driftkostnaderna har ökat på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar som längre torka och häftigare skyfall.

Se prisexempel och läs mer om VA-taxan i Åstorps kommun på NSVAs hemsida

VA-taxan består av fyra delar; brukningsavgift, anläggningavgift, överhaltsavgift samt övriga avgifter.

Brukningsavgift

Löpande kostnad för dig som befintlig kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del beroende på vattenförbrukningen.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras.

Överhaltsavgift

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen.

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-12-28

Kontakt