Räddningstjänsten i Åstorp kan förändras

Bild

Tisdagen den 16 januari gav räddningsnämnden i uppdrag till räddningschefen att ta fram ett förslag på omorganisation av räddningstjänsten Söderåsen som omfattar Åstorps och Klippans kommuner. Anledningen är att det är svårt att rekrytera och behålla deltidsbrandmän i Åstorp. Det finns inte tillräckligt med brandmän för att bemanna alla skift från och med våren 2024.

På räddningsnämndens sammanträde tisdagen den 16 januari berättade räddningschefen om räddningstjänstens nuläge. Nämnden gav i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsförändring som leder till att vi får en mer robust organisation. Förslaget ska presenteras för räddningsnämnden i februari.

Anledningen till att det finns ett behov av att förändra räddningstjänstens organisation är att det är svårt att rekrytera och behålla deltidsbrandmän i Åstorp. Räddningstjänsterna i Sverige ser generellt en ökad personalomsättning samtidigt som tjänstgöringstiden blir allt kortare. Det leder till att utbildningskostnaderna ökar och blir mer omfattande. För Åstorp har det inneburit fler vakanser, högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst, varierande bemanning och behov av att genomföra fler utbildningar. Just nu finns det också en stor risk att vi inte kan bemanna alla skift från och med våren 2024.

Transparens och information till berörda

Räddningstjänsten har tidigare påbörjat en utredning på grund av bemanningssituationen i Åstorp och tittat på möjliga lösningar och dess fördelar och nackdelar. Under tiden har personalen inom räddningstjänsten fått löpande information, kunnat ställa frågor och bidra med information. Även de politiska partierna har informerats löpande.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-01-18

Kontakt