Beslut att omorganisera räddningstjänsten i Åstorp

Bild

Tisdagen den 13 februari beslutade räddningsnämnden att omorganisera räddningstjänsten Söderåsen som omfattar Åstorps och Klippans kommuner. Förändringen ska göra organisationen mer robust och innebär att räddningstjänsten i Åstorp kommer att gå från 18 till åtta deltidsbrandmän. Stationen i Åstorp stängs och deltidsbrandmännen kommer ha egen bil och utgå från sitt hem eller arbete vid larm.

Räddningsnämnden har tagit beslutet att omorganisera Räddningstjänsten Söderåsen där Åstorps och Klippans kommuner ingår. Enligt förslaget ska organisationen stärkas upp med heltidsbrandmän i Klippan och minska till åtta deltidsbrandmän i Åstorp. Omorganisationen görs nu på grund av bristen på deltidsbrandmän i Åstorp.

Deltidsbrandmännen i Åstorp är uppdelade på tre skift varav två kommer vara i beredskap samtidigt. Det medför att rökdykning för livräddning får en något längre insatstid än vi har idag eftersom det först kan göras när Klippans brandmän kommer till platsen vid ett larm. Det blir en till fyra minuters fördröjning på rökdykare när de ska komma från Klippan enligt utredningen.

- Det är tråkigt att behöva ta detta beslut men vi ser ändå det som den bästa tillfälliga lösningen för att fortsättningsvis kunna säkra kommuninvånarnas trygghet i väntan på den nya stationen i Kvidinge vid Maglabykorset, säger Peter Lindberg (SD) som är Räddningsnämndens ordförande samt kommunstyrelsens ordförande i Åstorps kommun.

Vad som ska göras med stationsbyggnaden i Åstorp när den stängs är inte bestämt i dagsläget.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-02-16

Kontakt