Åstorp kommun säger upp lokalt kollektivavtal – vill gynna verksamheten och omsorgstagarens behov

Bild

Under en längre tid har arbetsgivaren Åstorps kommun och Kommunal arbetat med att tillsammans revidera ett lokalt kollektivavtal för socialförvaltningen. Efter att vi inte nått en överenskommelse har Åstorps kommun valt att säga upp avtalet som berör bemanning och schemaläggning inom LSS- och äldreomsorgen.

Förhandlingarna mellan arbetsgivaren Åstorps kommun och fackföreningen Kommunal har pågått under en längre tid. Vi är överens om att det behövs spelregler för en effektiv bemanningsprocess som ska beskrivas i en bemanningshandbok. Det är viktigt för Socialförvaltningen att ha rätt verktyg som ger en effektfull bemanning efter verksamhetens behov och gynnar brukarens och omsorgstagarens behov.

Kommunens socialförvaltning upplever att arbetet med bemanning och schemaläggning enligt handboken för det lokala kollektivavtalet, inte fungerar på ett tillfredställande sätt för omsorgstagare och medarbetare. Arbetsgivaren vill därför gå över till att arbeta med grundschema och samtidigt ändra lägsta tjänstgöringsgrad från 50% till 75%. Då facklig part och arbetsgivare inte delar denna åsikt har arbetsgivaren valt att säga upp det lokala kollektivavtalet.

-Det finns inga tveksamheter om att vi vill att våra medarbetare är delaktiga i schemaläggningen och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill ha enkla schemaprocesser, ett likvärdigt grundschema som löper under 16 veckor som både gynnar omsorgstagarna och våra medarbetare, säger Felicia Mellgren Sandkvist som är förvaltningschef för socialförvaltningen i Åstorps kommun.

Vad händer nu?

Åstorps kommun arbetar fortfarande efter kommunfullmäktiges beslut gällande rätt till heltid och önskad tjänstgöringsgrad som är ett beslut som gynnar kompetensförsörjning och jämställdhet i vårt samhälle.

När det gäller arbetet med schemaläggning i verksamheterna kommer vi att använda det centrala kollektivavtalet från och med 2024-09-07. Avtalet är ändamålsenligt och används i många kommuner utan lokalt kollektivavtal.

- Fram till den 1 september kommer en arbetsgrupp med medarbetare och chefer att arbeta med att ta fram hur den nya bemannings- och schemaläggningsprocessen ska se ut, säger Felicia.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-03-08

Kontakt