Tyck till om äldreomsorgen i Åstorps kommun

En äldre man får stöd av hemtjänstpersonal.

Under mars skickar Socialstyrelsen ut enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" till personer som är 65 år och äldre och har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Resultatet blir en viktig signal till kommunen som kan använda resultatet tilll att förbättra hjälpen på ditt boende eller hemma hos dig.

När du får enkäten i din brevlåda är vi glada om du tar dig tid att svara på enkäten per post eller via internet. Ta gärna hjälp av en närstående eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Det är frivilligt att besvara undersökningen, men din åsikt är viktig för oss och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Om undersökningen 2024

I slutet av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte den sista mars fått enkäten med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

Viktig information om undersökningen

 • Enkäterna når mottagarna på deras postadresser i slutet av mars 2024.
 • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
 • Det går att svara via post eller digitalt.
 • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten.
 • Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.
 • Digitalt finns möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.
 • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024.
 • Resultaten kommer att finnas dels i Excelfiler, dels i Powerpointpresentationer.

Förra årets resultat

Resultat från 2023 års enkät har pekat på delar som både fungerar bra och som kan förbättras.

Hemvård/hemtjänst

Helhetssynen av hemvården har ökat bland annat genom:

 1. Bemötande av personal och utförda insatser på rätt tid och tillräcklig tid
 2. Fler känner sig trygga med personalen och besväras inte lika mycket av ensamhet eller oro
 3. Det är lättare att få kontakt med personal

Andra resultat var sämre och vi arbetar därför på att bli bättre på detta.

 1. Vart och hur man vänder sig med synpunkter, beröm eller klagomål
 2. Få information om förändringar gällande tider eller insatser

Särskilt boende

Enkäten förra året visade att det finns sådant som de flesta tycker fungerar bra.

 1. Bemötande av personal och trivsel i den egna lägenheten
 2. Tillgång till läkare vid behov
 3. Tillgång till sjuksköterska vid behov

Andra resultat var sämre och vi arbetar därför på att bli bättre på detta.

 1. Möjlighet till utomhusvistelse och sociala aktiviteter för att komma till rätta med upplevd ensamhet
 2. Delaktighet/information gällande förändringar och påverka tider för insatser
 3. Miljön utomhus, i gemensamma utrymmen och i måltidsutrymmen

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-03-15

Kontakt

Kontakt