Stärkande innebandyturnering
för elever i anpassad grundskola

På Arenan i Åstorp var det full aktivitet onsdagen den 20 mars. Då möttes elever från anpassad grundskola i Åstorps, Bjuvs och Klippans kommuner i en innebandyturnering. Evenemanget är ett resultat av de tre kommunernas deltagande i FoU-programmet KASK (Kunskapsuppdraget i anpassad skola) som handlar om att flytta fokus från omsorg till att satsa mer på kunskap och lärande.

Bild vänster: innebandymatch på Åstorp Arena mellan elever i anpassad grundskola. Bild höger: Karin Hansson, bitr. rektor anpassad grundskola Åstorp,  Malin Midander, speciallärare anpassad grundskola, ÅstorpFörstora bilden

Bild vänster: innebandymatch på Åstorp Arena mellan elever i anpassad grundskola. Bild höger: Karin Hansson, bitr. rektor anpassad grundskola Åstorp, Malin Midander, speciallärare anpassad grundskola, Åstorp

När Åstorps kommun fick höra om FoU-programmet KASK var de snabba på bollen och anmälde sitt intresse. Det gjorde även grannkommunerna Bjuv och Klippan. Idag är alla tre kommuner deltagare i Kunskapsuppdraget i Anpassad skola. Programmet är treårigt och har pågått sedan 2023. För Karin Hansson, biträdande rektor för Anpassad grundskola i Åstorp, var det en självklarhet att delta.

–Det har länge funnits en omsorgskultur i anpassad grundskola. Det vill vi ändra på och i stället lägger vi nu energi på att stärka undervisningen och söka svar på frågan om hur eleverna lär sig bäst för livet, säger Karin.

Målet med deltagandet i KASK är att stärka språk och kommunikation. Förutom att få teori och praktik i klassrummet behöver barnen komma utanför klassrummet, menar Karin. På så vis kan de förbättra sin kommunikation, träna på det sociala samspelet och hitta sätt att koppla samman skolan och fritiden.

Samarbete på både längden och tvären
Idag finns det väldigt begränsad forskning som fokuserar på undervisning med den anpassade grundskolans särskilda förutsättningar. Många lärare har därför upplevt att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap.

– I KASK arbetar praktiker och forskare tillsammans för att kunna lära av varandra och tillsammans hitta vägar för att stärka elevernas kunskapsutveckling, berättar Malin Midander, speciallärare på Bildningsförvaltningen.

För att ytterligare stärka arbetet finns det numera även en Skånesamverkan i programmet mellan Åstorp, Klippan och Bjuv. I Åstorp har man bland annat bjudit in föreläsare, anordnat skridskoåkning och nu nyligen alltså en innebandyturnering. Det sker även samverkan med andra aktörer än skolan:

– Förra året bjöd vi in Fritidsbanken till Arenan här i Åstorp. Vi jobbar även tillsammans med fältarna och LSS-enheten. Det viktiga i sammanhanget är att se till helheten för eleverna. Den har enorm betydelse för elevens framväxt, för att skapa något meningsfullt, säger Karin.

Fortsättning följer för samverkan
Men vad tycker eleverna då? Karin och Malin får båda ett leende på läpparna när jag ställer frågan.
– De är jättetaggade och det är så roligt att se. Det vi gör är identitetsskapande, ett sätt för dem att hitta sig själva i sin diagnos, säger Karin.

I Åstorp är ambitionen att fortsätta att bjuda in Bjuv och Klippan till någon form av samverkan vartannat år. Vartannat år kommer målsättningen vara att träffa andra aktörer för att på så sätt stärka både eleven och familjen i Åstorp.

– Efter turneringen kom en elev fram och frågade om det var okej att gå bort att prata med eleverna från de andra skolorna. Då kände vi att vi lyckats med dagen, avslutar Malin.

Faktaruta FoU-projektet Kunskapsuppdraget i anpassad skola


Hösten 2022 startade Ifous ett FoU-program med särskolans kunskapsuppdrag i centrum. Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan forskare och praktiker.

I programmet ingår deltagare från sju skolhuvudmän. Dessa är Bjuvs kommun, Klippans kommun, Kristianstads kommun, Stockholms stad, Ulricehamns kommun, Västerås stad och Åstorps kommun. För forskningsinsatser ansvarar Mälardalens universitet och Högskolan Kristianstad.

 

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-04-02

Kontakt