Åstorps kommun kraftsamlar för att fler unga ska lyckas i skolan

Bild

Åstorps kommuns nämnder har ett gemensamt nämndsmål. Alla kommunens verksamheter ska arbeta för att fler elever ska nå behörighet, få en god kunskapsgrund och valkompetens. Kommunens alla verksamheter kraftsamlar för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna för att nå gymnasiebehörighet.

I Åstorps kommun har nämnnderna gått ihop och bestämt ett gemensamt nämndsmål för att kommunens förvaltningar ska bidra och arbeta tillsammans för att uppnå målet. Det är ett nytt sätt för kommunen att arbeta från och med 2024.

Det gemensamma nämndsmålet är:

Kommunens elever ska ha en god kunskapsnivå och valkompetens när de lämnar grundskolan och andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka till 83 % 2024, 85 % 2025 och 87 % 2026.

- Vi har valt detta mål eftersom vi är många som kan påverka barnens resultat och framtid på olika sätt i förvaltningarna. Det är viktigt för framtiden att öka utbildningsgraden bland eleverna i kommunen vilket också gynnar vår framtida kompetensförsörjning i kommunen. Det är dessutom ett av politikens tre utpekade fokusområden. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma gemensamt när vi alla drar åt samma håll, säger Peter Lindberg (SD) som är kommunstyrelsens ordförande.

Arbeta tillsammans mot målet

De flesta av kommunens verksamheter kan bidra på något sätt, direkt eller indirekt och i samverkan med varandra. Det kan handla om allt från att utveckla utemiljöer för unga, fritidsaktiviteter, trygga gång- och cykelvägar, stödjande insatser inom socialtjänsten, skolmat, praktik eller insatser för att främja läsning. Tillsammans gör vi skillnad för kommunens unga.

- Vi vill att det gemensamma målet ska leda till att vi jobbar mer tillsammans och över förvaltningsgränserna, säger Peter Lindberg.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-04-16

Kontakt